Zielony projekt

Z TerGoPedia

Zielony projekt (projekt kompensacyjny) to taki, który powstał w celu pochłaniania gazów cieplarnianych z atmosfery. W ramach zielonych projektów tworzone są offsety węglowe, czyli jednostki redukcji emisji CO2e, którymi można kompensować emisje CO2.

Istnieje kilka typów zielonych projektów. Najpopularniejsze z nich to:

  • projekty agroleśne skoncentrowane na zalesianiu terenów porolnych lub w inny sposób zniszczonych działalnością człowieka bądź siłami natury;
  • projekty konserwacyjne mające na celu zachowanie istniejących ekosystemów i ochronę występującej na niej bioróżnorodności;
  • projekty powiązane z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych.
Ciasteczka pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.