Emisje CO2

Z TerGoPedia

Także: emisje CO2e, emisje dwutlenku węgla, emisje gazów cieplarnianych. Ilość gazów cieplarnianych wyrażona najczęściej w formie ekwiwalentu dwutlenku węgla, jaką emituje do atmosfery podmiot, organizacja, zdarzenie, usługa, teren lub jednostka. Ślad węglowy powstaje w wyniku np. spalania paliw kopalnych, pozyskiwania materiałów (wycinki drzew, wydobywanie torfu).

Emisje gazów cieplarnianych często skrótowo nazywa się emisjami CO2, jednak termin ten zazwyczaj odnosi się do zbioru gazów cieplarnianych przedstawianych w formie ekwiwalentu dwutlenku węgla.

Ciasteczka pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.