Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Z TerGoPedia

Mechanizm polegający na redukowaniu ilości gazów cieplarnianych emitowanych przez dane zdarzenie, podmiot lub jednostkę. Polega na zamianie elementów wysokoemisyjnych np. pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi na pojazdy zasilane energią odnawialną.

Redukcja gazów cieplarnianych to jeden z kroków na drodze do neutralności węglowej. Zgodnie z pryncypium nakazującym unikania zamiast kompensowania, jeśli tylko to możliwe organizacje i podmioty powinny przede wszystkim skupić się na unikaniu emisji CO2, a poddawać kompensacji tylko te emisje, których nie udało się uniknąć.

Ciasteczka pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.