Carbon washing

Z TerGoPedia

Carbon washing jest rodzajem greenwashingu obejmującym twierdzenia związane z rzekomą neutralnością węglową.

Firmy i podmioty stosujące carbon washing posługują się twierdzeniami o neutralności węglowej, negatywnym śladzie CO2, neutralizowaniu swojego śladu węglowego czy ogłaszają się jako firmy „net-zero” bez przejścia drogi koniecznej do uzyskania takiego statusu. W ten sposób firmy komunikują wykonanie działań na rzecz środowiska, których w rzeczywistości nie wykonały, przypisując sobie niesłusznie zasługi w dziedzinie redukcji emisji dwutlenku węgla.

Posługując się technikami carbon washingu firmy żerują na fakcie, że terminologia związana z kompensacją śladu węglowego dopiero niedawno została wprowadzona do powszechnego użytku i jej niuanse wciąż pozostają trudne do zrozumienia dla niektórych odbiorców.

Przykładem carbon washingu jest twierdzenie koncernów paliwowych, jakoby ich ślad węglowy był niski i łatwy do zneutralizowania. Przy liczeniu takiego „niskiego” śladu węglowego koncerny wygodnie zapominają jednak o 3 zakresie emisji CO2, które również wlicza się do śladu węglowego firmy lub produktu. Zakres 3 obejmuje emisje pośrednie wynikające między innymi z korzystania z produktu przez użytkowników. W ten sposób koncerny paliwowe liczą tylko te emisje, które powstały przy wydobyciu, dystrybucji i sprzedaży paliw, zapominając o 3 zakresie, czyli o emisjach wynikających z użytkowania ich produktu – w tym przypadku ze spalania paliw.

Ciasteczka pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.