Ślad węglowy

Z TerGoPedia

Rodzaj śladu środowiskowego. Ślad węglowy to ilość gazów cieplarnianych wyrażona najczęściej w formie ekwiwalentu dwutlenku węgla, jaką emituje do atmosfery podmiot, organizacja, zdarzenie, usługa, teren lub jednostka. Ślad węglowy powstaje w wyniku np. spalania paliw kopalnych, pozyskiwania materiałów (wycinki drzew, wydobywanie torfu).

Dokładne obliczenie śladu węglowego obejmuje złożony proces obserwacji wszystkich zdarzeń połączonych z tworzeniem produktu czy usługi. Ślad węglowy liczy się „od kołyski do grobu”, wliczając w niego wszystkie emisje wynikające z pozyskiwania materiałów, z użytkowania produktu, a także z jego utylizacji po zakończonym cyklu życia.

Ciasteczka pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.