ESG

Z TerGoPedia

Skrót, którego rozwinięcie brzmi: Environmental, Social and Corporate Governance. Jest to zestaw kryteriów oceny działania przedsiębiorstw w wymiarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego.

Raporty ESG stanowią kompleksowe podsumowanie działalności firmy oraz pokazują jej pozafinansowe wyniki istotne z punktu widzenia inwestorów. Odpowiadając na wyzwania stawiane przez wymogi ESG, firma stara się wdrażać rozwiązania bazujące na koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Wraz ze zmieniającym się prawodawstwem w Unii Europejskiej i na całym świecie, finansowanie dla firm nieuwzględniających parametrów ESG w swojej działalności staje się coraz większym wyzwaniem. Raport ESG jest często niezbędnym elementem do uzyskania tzw. zielonego finansowania.

Ciasteczka pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.