Energia odnawialna

Z TerGoPedia

Też: Zielona energia.

Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych, czyli uzupełnianych w sposób naturalnych i/lub niewyczerpywalnych przez człowieka, takich jak:

 • biopaliwa
 • biomasa
 • biogaz
 • paliwo neutralne węglowo
 • źródła geotermalne
 • elektrownie wodne
 • elektrownie morskie
 • fotowoltaika
 • elektrownie pływowe
 • elektrownie bazujące na energii z fal
 • elektrownie wiatrowe

Większość źródeł energii można również zakwalifikować jako źródła zrównoważone (wyjątkiem jest tu np. biomasa, której pozyskiwanie budzi pewne zastrzeżenia). Obecnie ludzkość pokrywa około 20% swojego zapotrzebowania energetycznego ze źródeł odnawialnych.

Ciasteczka pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.