Gold Standard

Z TerGoPedia

Gold Standard to jeden z najpopularniejszych standardów na rynku dobrowolnych kredytów węglowych. Jego głównym założeniem jest szczegółowe nadzorowanie projektów sekwestracyjnych pod kątem ich zgodności z Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN SDGs). Organizacja GS stawia sobie za cel dopilnowanie, aby wszystkie objęte certyfikatem projekty miały pozytywny wpływ zarówno środowiskowy, jak i społeczny.

Standard jest dostępny na rynku o roku 2006. W 2018 roku uruchomiona została powszechnie dostępna baza projektów certyfikowanych przez GD (https://registry.goldstandard.org/projects?q=&page=1).

Ciasteczka pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.