CER

Z TerGoPedia

CER (Certified Emission Reduction) – to rodzaj kredytów węglowych ratyfikowanych w Protokole z Kyoto i certyfikaty wydawane przez Organizację Narodów Zjednoczonych krajom członkowskim. CERy powstają w wyniku realizacji projektów redukujących emisje gazów cieplarnianych wykorzystujących mechanizmy CDM (Clean Development Mechanism). Offset emisji poprzez CER może być zaliczany do realizacji celów ograniczenia emisji przez państwa będące członkami rynku UE ETS. CERy mogą być nabywane na rynku pierwotnym lub wtórnym (odsprzedawane).

Źródło:

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Certified_Emission_Reduction
  2. https://tergo.io/blog/carbon-offsetting/comparison-of-carbon-credits-cer-ver-ter/
Ciasteczka pomagają nam dostarczać nasze usługi. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na wykorzystywanie ciasteczek.